Ekstraordinær Generalforsamling

Pensionist og Efterlønsklubben ”Senior Sailors Danmark”

                                                                                                                                      Dato: 30.september 2017

 

 

 

Information om ekstraordinær generalforsamling

 i Senior Sailor Danmark.

 

 

 

Bestyrelsen har besluttet, at afholde en ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 12.00

i mødelokalet i 3F’s bygning, Vestergade 32, Nyborg

(Indgang fra parkeringspladsen bag bygningen)

 

 

 

                  Generalforsamlingens Dagsorden

                  1.               Valg af dirigent

                  2.               Godkendelse af generalforsamlingens                                        forretningsorden

                  3.               Valg af formand

                  4.                Eventuelt

Der skal vælges ny formand for foreningen efter formand Werner Woers dødsfald.

 

                  Foreningen er i forbindelse med generalforsamlingen vært ved et stykke smørrebrød, hvorfor tilmelding er nødvendig af hensyn til indkøb.

 

                  Tilmelding skal ske til foreningens kasserer Jørgen Frederiksen enten på mail jymd@mail.dk eller på telefonnr.: 2464 4170 senest den 22.oktober.

 

 

 

                  Med venlig hilsen

 

 

                     Bestyrelsen

                 

 

 

 

              Generalforsamlingens forretningsorden:

 

              Valg af dirigent og sekretær ledes af bestyrelsens formand

             

              Der vælges 2 stemmetællere

 

              Dirigenten tildeler ordet i den rækkefølge de er ønsket.

 

              Korte bemærkninger kan tildeles uden for rækkefølgen. Dog ikke over 2 replikker til samme sag.

 

              Der kan stilles forslag om, at valg af formand foregår ved skriftlig afstemning.

 

              Dirigenten kan stille forslag om debattens afslutning, enten straks eller med de indtegnede talere.

 

              Dirigenten og mødets deltagere kan stille forslag om begrænset taletid.

 

 

 

 

Foto fra generalforsamlingen 7.marts Korsør
Foto Lilleø Bådforenings klubhus Korsør. Nogle af os blev enige om at mødes og få en genstand og lidt smørrebrød efter generalforsamlingen vi havde nogle hyggelige timer sammen.

 Pensionist og Efterlønsklubben ”Senior Sailors Danmark”

 

Referat fra generalforsamling i Senior Sailors Danmark 6. marts 2017 

 

Fremmøde: I alt 17 medlemmer inklusiv bestyrelsen.

 

Formand Werner Woer bød alle velkommen.

         

  1. Valg af dirigent.

Palle Hansen blev valgt og takkede for valget. Kurt Bentsen blev valgt som sekretær. Palle Hansen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig

  1. 2.           Godkendelse af generalforsamlingens forretningsorden

Forretningsordnen blev godkendt.

  1. 3.           Bestyrelsens beretning ved formanden

Beretningen blev taget til efterretning

 

  1. 4.           Regnskab ved kassereren

Kassereren fremlagde foreningens regnskab underskrevet af revisor og bestyrelse. Regnskabet blev vedtaget.

5.       Indkomne forslag/fremlæggelse af forslag til aktiviteter

En tur til Strandingsmuseet blev omtalt og turen forventes afviklet i begyndelsen af juni.

6             Fastsættelse af kontingent

Det blev besluttet at fastholde det nuværende kontingent på 150,00 kroner.

 

7.       Valg til bestyrelsen

          Jørgen Frederiksen blev valgt som kasserer og Kurt Bentsen som bestyrelsesmedlem.

          Valg af 2 suppleanter

          Hans Andreasen blev valgt som 1’ suppleant og Jan Gustavsen som 2’ suppleant

8.       Valg af intern revisor og revisorsuppleant

          Tom S. Sørensen – Revisor uden modkandidat

          Ernst Sørensen – Revisor suppleant

9.       Eventuelt

Der blev gjort opmærksom på, at der fortsat sendes breve ud til medlemmer uanset de har indmeldt en e-mailadresse til foreningen. Werner følger op på sagen og opdaterer medlemskartoteket.

Johnny spurgte til, hvorfor information af englandsturen var på foreningens hjemmeside. Jørgen oplyste, at det var af hensyn til at tilbuddet kom ud til alle foreningens medlemmer og redegjorde for forløbet fra idé henover planlægning til at turen gennemføres.

Der blev spurgt til mindemuren i Ryparken. Werner svarede, at projektet pt. ligger stille da der ikke er penge nok til at realisere det.

 

Dato:………………………

 

Dirigent                                                              Sekretær

 

          Palle Hansen                                                      Kurt Bentsen

 

 

 

Bestyrelsens beretning

Jeg skal oplyse, at vi pt. har 88 medlemmer, heraf 3 medlemmer fra USA.

 

Et af året arrangementer var turen Kalundborg med Tommy Dinesen som guide. Et andet en tur til Flensburg med besøg på byens søfartsmuseum. På hjemturen var der spisning på Seggelund  cafeteria, et godt spisested.

 

Der var også et par medlemmer, som have afset tid til en tur til Mindeankeret i Nyhavn den 1. april 2016. Det skete for egen regning.

 

Med disse ord vil jeg sætte beretningen til debat og afstemning           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Foreningens regnskab godkendt på generalforsamlingen

 

Pensionist og efterlønsklubben "Senior Sailors Danmark"

 

 

Regnskab 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter

 

 

 

 

Kontingenter

     11.004,00

 

 

 

Forudbetalt kontingent

           750,00

 

 

 

Støttelister

           150,00

 

 

 

Bidrag fra fonde

     13.229,67

 

 

 

Andet

        2.673,00

 

 

 

Renteindtægter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter i alt

     27.806,67

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter

 

 

 

 

Arrangementer

     10.020,20

 

 

 

Møder

              84,00

 

 

 

Kontorhold

           438,00

 

 

 

Porto

        1.026,00

 

 

 

Hjemmeside

        1.764,00

 

 

 

Andet

           230,00

 

 

 

Udgifter i alt

     13.562,20

 

 

 

 

 

 

 

 

Overskud/Underskud

     14.244,47

 

 

 

 

 

 

 

 

Indestående bank 31.12.16

     47.334,64

 

 

 

Beholdning kasse 31.12.16

           544,80

 

 

 

I alt

     47.879,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendt af revisor den 22. februar 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tom S. Sørensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsens underskrift:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS.: Regnskabet er underskrevet af revisor og bestyrelse

 

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.10 | 14:27

Desværre døde min svoger i lørdags. Så jeg kan ikke vise ham billedet. Men tak for hjælpen. Hans navn var Carl Johan Wiltoft Sørensen, kaldet Calle

...
13.10 | 14:35

Da jeg skulle afmønstre nåede vi ik tidevandet så vi hang på grunden natten pver

...
13.10 | 14:34

Hej jeg har desværre ikke noget foto men jeg husker også at der var en høj meget tynd fyr der dannede par med en tynd lyshåret pige ombord

...
13.10 | 13:41

du kan finde billedt under skibs foto 2
har selv sejlet med Banana fra nybygning

...
Du kan lide denne side